Auto Fus T. Fus Spółka Jawna

informuje o realizacji projektu

„Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej procesy biznesowe we współpracy z serwisami aukcyjnymi”

Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Działanie 8.2

Termin realizacji projektu:
01.11.2013 – 28.02.2014

Dokumentację Aplikacyjną przygotowała firma Signum – Dotacje Unijne

Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej procesy biznesowe
we współpracy z serwisami aukcyjnymi